TSP – TIÊM VACXIN COVID 19
>
>
TSP – TIÊM VACXIN COVID 19
{3 tại chỗ + 5K + Vaccin}
Đến nay, toàn bộ CBNV nhà máy B&A đã hoàn thành 2 mũi tiêm vaccin theo chủ trương phòng chống Covid-19 do Trung tâm Y tế Long An triển khai tại Đức Hòa nói riêng và toàn tỉnh Long An nói chung.
——————————–
Road 2, Xuyen A IZ, My Hanh Bac, Đuc Hoa, Long An
——————————–
#Electrical_Panel #Control_Panel #MSB #MDB #DB #Main_Switchgear_Board #CP #ATS #Hoà_Đồng_Bộ #Panel_Builder #System_Integrator #SI #Form_3B #MCC #Motor_Control_Center #Trunking #Tray #Ledder #Thang_Máng_Cáp
#Scada #BMS #Service #Busbar #Busway
#TSP #Brand_Of B&A Co.,Ltd

Head: Road 2, Xuyen A IZ, My Hanh Bac, Duc Hoa, Long An
Website: www.tsp-vietnam.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Call Now Button