TSP – TEST COVID “3 TẠI CHỖ”
>
>
TSP – TEST COVID “3 TẠI CHỖ”
Cuối tuần test định kỳ, “3 tại chỗ”,
Cùng cố gắng vượt qua đại dịch!
———————————
———————————
B&A #AIR #CONDITIONING #TECHNOLOGY CO.,LTD
Road 2, Xuyen A IZ, My Hanh Bac, Đuc Hoa, Long An
———————————
#AHU #ODU #FCU #Tách_ẩm_ngưng_tụ
#Tách_ẩm_hấp_thụ #Dehumidify #Chiller #VCD
#Air_Ducting #Koolduct #Coil #Filter #Cooling_Coil #Fan
#TSP #Brand_Of B&A Co.,Ltd

Head: Road 2, Xuyen A IZ, My Hanh Bac, Duc Hoa, Long An
Website: www.tsp-vietnam.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Call Now Button