KICKOFF MEETING 2021
>
>
KICKOFF MEETING 2021

Kickoff có lẽ là một thời điểm quan trọng để bắt đầu khởi động toàn bộ quá trình hoạt động một dự án. Trước khi một dự án có thể được “khởi động”, nó phải được đề xuất, lựa chọn và xác định. Một cuộc họp Kickoff Meeting là cuộc họp đầu tiên giữa một nhóm người cùng thực hiện dự án, hay một nhóm khách hàng hoặc nhà tài trợ với nhau trước khi bắt đầu khởi động một dự án mới.

Mục đích của một cuộc họp là để giới thiệu nhóm, để hiểu sâu về nền tảng dự án, để nắm được những nguồn lợi sẽ đến khi dự án thành công và cùng hiểu những gì cần phải làm cách thức làm việc cùng nhau như thế nào.

——————————–

#AHU #ODU #FCU #Tách_ẩm_ngưng_tụ

#Tách_ẩm_hấp_thụ #Dehumidify #Chiller #VCD

#Air_Ducting #Koolduct #Coil #Filter #Cooling_Coil #Fan

——————————–

B&A #AIR #CONDITIONING #TECHNOLOGY CO.,LTD

Road 2, Xuyen A IZ, My Hanh Bac, Đuc Hoa, Long An

Website: www.ba-air.com

#TSP #Brand_Of B&A Co.,Ltd

Head: Road 2, Xuyen A IZ, My Hanh Bac, Duc Hoa, Long An
Website: www.tsp-vietnam.com

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Call Now Button